Het Amerikaanse merkenbureau weigert de inschrijving van het woordmerk ‘100 Percent Wine’ omdat dit merk verwarringwekkend overeenstemt met het eerder voor wijn geregistreerde merk ‘Cento per Cento’ – Italiaans voor 100%. De aanvrager gaat hierop in beroep en redeneert dat maar een klein deel van de Amerikaanse bevolking het Italiaans machtig is, maar dit verweer mag niet baten.

100 Percent Wine Big Heart Wine Company uit Sint Louis, de Verenigde Staten, is een non-profit organisatie die met de verkoop van wijn fondsen werft om mensen met een handicap een baan te kunnen geven. Het bedrijf heeft bij het Amerikaanse merkenbureau een aanvraag ingediend voor het woordmerk ‘100 Percent Wine’. Voor het woord ‘wine’ heeft men een disclaimer geaccepteerd. Dat wil zeggen dat men op dit woord geen monopolie kan claimen omdat het een generieke aanduiding is.

Cento per Cento De inschrijving van het merk werd echter door het Amerikaanse merkenbureau geweigerd, omdat zij van mening is dat het merk op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk ‘Cento per Cento’, dat eerder werd geregistreerd voor wijn. Cento per Cento is Italiaans voor 100% en derhalve is het merk van Big Heart Wine Company volgens het Amerikaanse merkenbureau identiek.

Hoeveel procent van de bevolking spreekt Italiaans? Big Heart Wine Company ging tegen de weigering in beroep en trachtte aan te tonen dat slechts een klein deel van de Amerikaanse bevolking Italiaans spreekt of machtig is. In 2000 was Italiaans de 7e gesproken taal in de Verenigde Staten, in 2007 de 9e taal die door nog geen 0,4% van de bevolking werd gesproken en daarvan woonde 50% in de steden New York, Boston, Philadelphia en Chicago.

Gesteld werd dat Italiaans slechts in een klein gebied van de Verenigde Staten bekend is. Recente cijfers geven aan dat nog geen 0,25% van de bevolking boven de 5 jaar Italiaans spreekt. Er is duidelijk een teruggang.

In september 2016 woonden er in de Verenigde Staten 324,5 miljoen mensen boven de 21 die wijn zouden kunnen kopen. Doorgerekend betekent dit dat slechts ongeveer 581.000 personen de Italiaanse betekenis van Cento per Cento zou begrijpen, en dat dat 99,72% van de bevolking 100 Percent Wine niet zal linken aan Cento per Cento.

Op zichzelf een aardige redenering, maar het Amerikaanse merkenbureau had hier geen boodschap aan en nam het verweer niet over. Men vond het niet nodig te onderzoeken of het Italiaans bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking bekend is of niet. Kortom, de weigering bleef gehandhaafd, maar de argumenten waren wel interessant.

Onze adviseurs kunnen u adviseren omtrent de mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen weigering door lokale overheden.