Het Amerikaanse bedrijf Family Emergency Room Llc. uit Cedar Park, Texas, is een privé-eerstehulppost. Het bedrijf wil haar logo in de Verenigde Staten als merk registreren en deed hiertoe een aanvraag bij het Amerikaanse merkenbureau. De inschrijving van het merk werd echter geweigerd omdat het beeldmerk te veel op de vlag van Zwitserland en het Rode Kruis-logo lijkt en dat zijn beide beschermde tekens.

Unieverdrag van Parijs

Wanneer een merk een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie bevat, die geregistreerd staat volgens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs - dus onder meer het Rode Kruis en bijvoorbeeld de Zwitserse nationale vlag - krijgt men geen merkregistratie voor dat teken. Het is immers niet gewenst dat iemand een monopolie verwerft op het gebruik van een nationale vlag.

Het rode kruis van de bekende mondiale hulporganisatie geniet zelfs bescherming op grond van het Wetboek van Strafrecht. In artikel 435c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht staat: “Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruikmaakt van het rode-kruisteken of van de woorden "Rode Kruis" of "Kruis van Genève", of van daarmede door de wetten en gebruiken van de oorlog gelijkgestelde tekens of woorden, dan wel van tekens of woorden die daarvan een nabootsing zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.”

Enige relatie tot vlag

De aanvrager, Family Emergency Room Llc., ging tegen de weigering in beroep. Men betoogde dat het merk bestaat uit een wit kruis geplaatst op een rood veld met diagonale lijnen aan de linkerkant van het logo. Het bedrijf gaf wel toe dat er enige elementen van haar logo aan de nationale Zwitserse vlag waren ontleend.

Ook haalde men twee andere merken die bestaan uit een wit kruis tegen een rode achtergrond aan, die wel als merk werden geregistreerd. Het kruis in Procare heeft niet de vorm van de Zwitserse vlag en bij het rechtermerk is, hoewel het merk een wit kruis op een rode achtergrond bevat, het kruis geïntegreerd in een gestileerd silhouet van een huis en ontstaat er een totaal andere (commerciële) indruk dan die van de Zwitserse vlag.

De Beroepscommissie vond echter dat het logo van Family Emergency Room Llc. wel heel erg overeenstemt met de Zwitserse vlag. De toevoeging van de diagonale lijnen zijn onbeduidend ten opzichte van het totale logo. De gemiddelde consument zal het merk zeker associëren met de Zwitserse vlag en het beschermde beeldmerk van het Rode Kruis.

Wees er bij de keuze van een merk op bedacht dat vlaggen van een staat of internationale organisatie niet als merk kunnen worden geregistreerd. Onze consultants adviseren u graag over de (on)mogelijkheden bij de registratie van uw merk.