Adidas, alom bekend van zijn drie strepen die ook als merk zijn geregistreerd, stapt naar de rechter in de Verenigde Staten omdat het Zwitserse schoenenmerk Bally en het Amerikaanse Nasty Gal naar haar mening inbreuk maken op het drie strepen-merk.

Inbreuk Bally?
Volgens adidas zijn de schoenen met de twee dan wel drie strepen van Bally een duidelijke inbreuk op haar merkrechten. Adidas stelt dat Bally op de hoogte moet zijn van het beroemde drie strepen-merk van adidas en volgens adidas heeft Bally dus bewust voor de twee dan wel drie strepen op haar schoenen gekozen. Bij de consument kan verwarring ontstaan en de consument kan worden misleid omtrent de herkomst van de schoenen. De consument zou immers kunnen denken dat er enige relatie tussen beide bedrijven is en dat Bally de schoenen bijvoorbeeld in licentie maakt met toestemming van adidas.

Adidas heeft de rechter verzocht om Bally met onmiddellijke ingang te verbieden de schoenen te koop aan te bieden en de distributie en marketing te staken en gestaakt te houden en de nog niet verkochte schoenen aan adidas ter vernietiging te overhandigen.

Rok Nasty Gal
Adidas bereidt ook een rechtszaak voor tegen de Californische winkelketen Nasty Gal. Dit bedrijf brengt een rok op de markt met de drie beroemde strepen. Het bijzondere is dat adidas eenzelfde rok in haar collectie heeft die voor ongeveer dezelfde prijs wordt verkocht via websites als ASOS. Verwarring bij de consument ligt voor de hand en het zal niet moeilijk zijn voor adidas deze zaak te winnen.

Eerdere kwestie
Adidas heeft in het verleden diverse kwesties omtrent haar drie strepen-merk voor de rechter gebracht. Zo deed het Gerecht van de Europese Unie vorig jaar een voor adidas gunstige uitspraak omtrent het gevaar op verwarring tussen het positiemerk van adidas en het twee strepen-merk van concurrent Shoe Branding Europe.

Of de kwesties rondom Bally en Nasty Gal ook daadwerkelijk door de rechter beoordeeld zullen worden of buiten rechte worden geschikt, is nog even afwachten.