Het gecombineerde woord-/beeldmerk met daarin het woordelement VESTIVAL is in 2013 in het Benelux merkenregister ingeschreven door de heer Cirak. Drie jaar later heeft Havensluis B.V. overeenstemmende merken in het Benelux merkenregister ingeschreven. De respectieve merken zijn ingeschreven voor identieke diensten, namelijk het organiseren van muziekfestivals. Wegens het geringe verschil tussen de woord-/beeldmerken en de soortgelijkheid van de diensten, heeft de Rechtbank van Den Haag onlangs geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen beide merken en worden de inbreukvorderingen van de heer Cirak (grotendeels) toegewezen.

De feiten

In 2013 heeft de heer Cirak het gecombineerde woord-/beeldmerk VELVET VILLAINS VESTIVAL in de kleur geel, en in 2014 tevens in zwart, ingeschreven in het Benelux merkenregister (zie hiernaast). Het beeldmerk is ingeschreven voor de organisatie van muziekevenementen en -festivals (klasse 41). In respectievelijk 2016 en 2017 heeft Havensluis de gecombineerde woord/beeldmerken VESTIVAL URBAN MUSIC FESTIVAL en VESTIVAL in de kleur roze ingeschreven in het Benelux merkenregister, eveneens voor de organisatie van muziekfestivals. In november 2017 heeft Havensluis onder de naam VESTIVAL een muziekevenement aangekondigd.

Merkenvergelijking

In het Benelux en EU merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken producten en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van producten en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk.

Beoordeling

De heer Cirak stelt dat het gebruik van de merken van Havensluis met het identieke woord ‘Vestival’ inbreuk maakt op zijn merkrecht. Cirak wordt met het vonnis van de voorzieningenrechter te Den Haag van 7 maart jongstleden in het gelijk gesteld. Naar de mening van de rechter kan verwarring ontstaan bij het relevante publiek tussen het oudere merk in het geel en het jongere merk in roze, aangezien het jongere merk voor identieke diensten wordt gebruikt. De visuele verschillen tussen het oudere en het jongere merk, zoals het lettertype en de kleuren, wegen minder zwaar dan de opvallende overeenkomst in het gebruik van dezelfde beginletter ‘V’.

Naast de vordering tot staking van het gebruik, die door de rechter wordt toegewezen, heeft de heer Cirak tevens de overdracht van de domeinnaam vestival.eu gevorderd. De rechter wijst ook deze vordering toe, omdat het gebruik van de domeinnaam ook onder het inbreukmakende gebruik valt. Het onderscheidende element in de domeinnaam vestival.eu komt overeen met de dominerende elementen van het oudere merk.

De vordering tot overdracht van social media-accounts wordt niet toegewezen, aangezien het mogelijk is om de naam van de accounts te wijzigen en na een naamswijziging geen sprake meer is van inbreuk.