Enzo, een van uw ploegarbeiders, kijkt de match van de Rode Duivels tegen Panama in zijn stamcafé, voor hij bij u de late shift van 20u start. Bij de debrief met de vorige ploeg is het voor ploegleider Jean-Marie snel duidelijk: Enzo heeft geen watertjes gedronken op café. Wat kan Jean-Marie doen?

De eerste vraag die zich stelt: kan Enzo getest worden voor alcoholgebruik? Ja dat kan, op voorwaarde dat het testen voorzien is in het arbeidsreglement in het kader van het preventief alcohol – en drugbeleid van de onderneming conform CAO nr. 100. Niet elke vorm van tests is echter toegestaan: enkel de niet-geijkte testen zijn mogelijk. Psychomotorische testen en ademtesten zijn dus wel mogelijk, een bloed – of speekseltest in principe niet, zelfs niet met tussenkomst van de bedrijfsarts.

Testen op alcohol of drugs kan enkel voor preventiedoeleinden, bijv. om te beslissen dat Enzo de shift niet mag starten, hem naar de toekomst een bepaalde functie te ontzeggen en om hem door te verwijzen naar gepaste hulpverlening.

Dat de tests enkel mogelijk zijn voor preventiedoeleinden, betekent echter niet dat er aan Enzo geen sanctie opgelegd mag worden. De sanctie mag alleen niet louter gebaseerd zijn op de testresultaten. Als echter de voltallige ploeg heeft kunnen vaststellen dat Enzo in de wind was, dan was de test enkel de laatste verificatie en kan er dus wel degelijk een sanctie worden opgelegd.

Maar wat nu als Enzo de test weigert? Dat is zijn recht, maar opnieuw moeten ook hier de andere vaststellingen kunnen volstaan om te beslissen tot de tijdelijke verwijdering en de eventuele sanctie.

Aangezien Enzo zelf verantwoordelijk is voor het feit dat hij het werk niet kon aanvatten zoals normaal voorzien, moet u hem voor deze shift ook geen loon betalen.

Het testen op drugs en alcocol moet uitgewerkt worden in een procedure, die bijv. moet bepalen wie en wanneer getest kan worden, en waarin o.m. ook gereld wordt hoe Enzo veilig weer thuis wordt afgezet.