Minister voor Medische Zorg en Sport Hugo Bruins vindt dat het ontbreken van de mogelijkheid voor mensen met een Nederlands wettelijk pensioen die in een andere lidstaat wonen of werken om jaarlijks van zorgverzekeraar te wisselen geen discriminatie is.

Op basis van de Wet langdurige zorg ("WLZ") is een ieder die in Nederland woont of werkt van rechtswege WLZ-verzekerd. Uit de Zorgverzekeringswet ("Zvw") blijkt dat een ieder die WLZ-verzekerd is, verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die niet in Nederland werken of wonen kunnen geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Om te voorkomen dat migrerende burgers met betrekking tot hun wettelijke ziektekostendekking tussen wal en schip vallen, bepaalt Europese Verordening 883/04 inzake de coördinatie van sociale zekerheid o.a. dat diegenen met een Nederlands wettelijk pensioen – in ruil voor een verdragsbijdrage aan Nederland – recht hebben op medische zorg in de lidstaat waar ze wonen ten laste van Nederland.

Omdat verdragsgerechtigden niet de mogelijkheid hebben om een zorgverzekering in de zin van Zvw af te sluiten, is het voor hen ook niet mogelijk om jaarlijks te wisselen van zorgverzekeraar. De minister stelt echter dat er geen sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, nu het ontbreken van de mogelijkheid om jaarlijks te wisselen tussen zorgverzekeraars niet wegneemt dat verdragsgerechtigden hun recht op zorg ten laste van Nederland volledig kunnen effectueren. Bovendien is de minister van mening dat zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-345/09) als de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2011:BU7125) hebben geoordeeld dat er geen sprake is van discriminatie.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 17