De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de prijzen van geneesmiddelen op haar agenda voor 2018-2019 gezet. Het doel van de ACM is om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, maar daarbij innovatie niet in de weg te staan. Het maatschappelijk debat hierover – voornamelijk gericht op het beheersbaar maken van de kosten – is al een tijdje gaande.

Zo stelde de ACM in 2016 al een ‘Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg’ (de Leidraad) op. Reden hiervoor was dat de ACM constateerde dat inkopers van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg (zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars) soms terughoudend zijn om samen te werken, ook wanneer dit in belang is van de consument. In de Leidraad schept de ACM een ‘veilige haven’ waarbinnen gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen is toegestaan door inkoopcombinaties. Meer informatie over de leidraad vindt u in onze Healthbit van 6 juli 2016.

De ACM pakt misbruik van markmacht, kartels of andere handelingen die erop gericht zijn om de concurrentie te beperken aan, maar maakt duidelijk wanneer samenwerking wel mogelijk is in het belang van de consument, aldus de toelichting op de agenda.