Bij de stemming per brief hebben 10 werknemers een blauwe balpen gebruikt, terwijl de andere 190 een rood potlood hebben gebruikt. Zijn deze stembiljetten ongeldig?

Het feit dat sommige stembiljetten in een andere kleur zijn ingevuld, is op zich geen reden van ongeldigheid van deze stembiljetten. Als de kleur van de stem het echter mogelijk zou maken om de kiezers te identificeren, zullen deze stembiljetten als ongeldig moeten worden beschouwd. Deze beslissing moet worden genomen door de voorzitters van de stembureaus in functie van de concrete omstandigheden van de verkiezing.

Als 10 van de 200 werknemers in blauw hebben gestemd, zal het allicht niet mogelijk zijn om deze kiezers te identificeren op basis van de kleur van hun stem. Deze stemmingen mogen dus aanvaard worden door de voorzitter. Ze zouden daarentegen niet aanvaard mogen worden indien bijvoorbeeld:

  • Sommige werknemers zouden hebben aangekondigd dat, aangezien ze voor lijst 2 zouden stemmen, ze in blauw zouden stemmen en dat alle stemmen in blauw naar lijst 2 zouden moeten gaan; of
  • Eén enkele werknemer een andere kleur dan de andere werknemers zou hebben gebruikt en dat deze kiezer geïdentificeerd zou kunnen worden omwille van de kleur van zijn stem.

Om discussie te vermijden, kunnen er vooraf toepasselijke principes worden vastgelegd. Alvorens over te gaan tot de telling van de stemmen, raden wij de voorzitters van de stembureaus aan om aan de leden van hun bureaus en aan de getuigen de toepasselijke principes mee te delen die zij bij de telling zullen gebruiken in geval van:

  • stembiljetten die zijn ingevuld in een andere kleur dan voorzien; of
  • die een doorhaling of markering bevatten.