- Efter den megen opmrksomhed og debat om L71 om fondsbeskatning kommer nu et nyt lovforslag p fondsomrdet.

- Forslaget kommer p baggrund af, at det er fundet i strid med EU-retten, at fonde ngtes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger til udenlandske skatteydere.

- Med forslaget ophves fondes fradrag for alle ikke-almennyttige uddelinger, uanset om uddelingerne er til danske eller udenlandske skatteydere.

- Lovforslaget indeholder samtidig en overgangsregel, hvor fonde fr fradrag for alle ikke-almennyttige uddelinger siden 2004, uanset om disse er ydet til modtagere, der ikke var skattepligtige i Danmark.

- Det nye lovforslag giver fonde med ikke-almennyttige uddelinger anledning til at overveje, om der skal sges fradrag for allerede skete uddelinger, og om fondens uddelinger skal tilrettelgges anderledes fremadrettet.

1 Lovforslag L27 om fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger

Skatteministeren har den 5. oktober 2016 fremsat lovforslag L 27, hvor det anerkendes, at det er i strid med EU-retten, nr fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger er betinget af, at modtageren er skattepligtig af uddelingen til Danmark.

Regeringen har valgt den fremadrettede lsning generelt at ophve fondes fradragsret for ikkealmennyttige uddelinger, uanset hvem modtageren af uddelingen er.

Anerkendelsen af, at de danske regler har vret EU-stridige, medfrer ogs, at fonde, der inden for de seneste 10 r har foretaget ikke-almennyttige uddelinger til udenlandske skatteydere, nu kan anmode om at f fradrag, hvilket ikke har vret muligt at f efter de hidtil gldende regler.

Der lgges op til, at forslaget fr virkning fra fremsttelsen.

2 Hidtidig dansk fondsskattelovgivning er EU-stridig

EU-domstolen har i en dom fra september 2015 fastslet, at davrende strigske regler var i strid med EU-rettens bestemmelser om kapitalens frie bevgelighed, idet de gjorde fradrag for fondsud-delinger betinget af, at modtageren var skattepligtig i strig.

De gldende danske fondsskatteregler er sammenlignelige med de strigske regler, for s vidt angr muligheden for at f fradrag for vedtgtsbestemte ikke-almennyttige uddelinger. Det anerkendes med lovforslaget, at de danske regler ogs er i strid med EU-retten.

3 Fremadrettet får fonde ikke lngere fradrag for alle ikke-almennyttige uddelinger

For at bringe den danske fondsbeskatning i overensstemmelse med EU-retten foresls det med L 27, at der fremadrettet ikke kan opns fradrag for ikke-almennyttige uddelinger, og dette uanset om uddelingsmodtageren er skattepligtig til Danmark eller udlandet. Dermed foreligger der teknisk set ikke lngere en forskelsbehandling i strid med EU-retten.

Ophvelsen af fradragsretten modsvares iflge lovforslaget af, at modtageren af de ikkealmennyttige uddelinger fremover alene skal medregne 80 pct. af uddelingsbelbet ved opgrelsen af den skattepligtige indkomst.

4 Bagudrettet virkning: krav p fradrag tilbage til 2004 for ikke-almennyttige uddelinger til udlandet

Det fremgr af lovforslaget, at Danmark bagudrettet fra og med indkomstret 2004 er forpligtet til at give fradrag for ikke-almennyttige fondsuddelinger til udenlandske skatteydere.

Fonde skal selv anmode SKAT om genoptagelse af de tidligere indkomstr med henblik p at opn fradrag. For krav, der er ldre end 3 r, skal en anmodning om fradrag fremsttes senest 1. juni 2017.

5 Betydning for fondes fremadrettede uddelingspolitik

Lovforslaget giver alle fonde, der foretager ikke-almennyttige uddelinger, anledning til at genoverveje, hvorledes fondens uddelinger er tilrettelagt. Det drejer sig f.eks. om familiefonde og medarbejderfonde.

En fonds uddelingspraksis kan eksempelvis vre sledes tilrettelagt, at ikke-almennyttige donationer ydes til en anden fond med henblik p denne fonds videreuddeling til ikke-almennyttige forml (f.eks. legater til medarbejdere og tidligere medarbejdere hos en virksomhed). Dette har hidtil vret en skattefri uddeling mellem fondene, og fonden har sledes kunne "outsource" sin detail-uddeling til den anden fond, uden at dette medfrte ekstra beskatning. Med de foreslede nye regler kan denne praksis medfre, at uddelingen bliver beskattet hos begge fondene, og der indtrder sledes en dobbeltbeskatning, som kunne undgs, hvis der blev doneret direkte fra fond til slutmodtager.

For god ordens skyld bemrkes, at der endnu kun er tale om et lovforslag, som sledes kan blive ndret inden den endelige vedtagelse i Folketinget.