Geen extra vereisten voor vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Civiel

Geen extra vereisten voor vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

X wordt aangesteld als Directeur Zorg maar binnen 5 maanden op staande voet ontslagen wanneer blijkt dat het cv van X onjuiste informatie bevatte ten aanzien van eerdere werkgevers, eerdere functies, genoten opleidingen, BIG-(her)registratie(s) en opgedane werkervaring. De werkgever vordert, na het uitbrengen van een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring wegens bedrog, terugbetaling van het salaris. De HR oordeelt dat het hof had miskend dat de bescherming van de werknemer als zwakkere partij niet meebrengt dat voor het succesvol kunnen vernietigen van een arbeidsovereenkomst het extra vereiste geldt dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. De HR overweegt daarbij dat indien de arbeidsovereenkomst voordeel heeft opgeleverd voor de werkgever, daarmee rekening kan worden gehouden bij het eventueel deels ontzeggen van de werking van de vernietiging omdat de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt en/of bij het vaststellen van de wederzijdse verplichtingen tot ongedaanmaking.

ECLI:NL:HR:2020:213

MELD U AAN VOOR DE HOGE RAAD NEWS UPDATE