Op 14 april 2018 was ik opnieuw in de live-uitzending van KASSA. Deze uitzending ging over de woekerrente die Credit Agricole bij haar leningnemers in rekening brengt. Ik heb uitgelegd dat indien er in het contract en de algemene voorwaarden geen maatstaf staat over de wijze waarop de rente wordt berekend en gewijzigd, er uitgegaan moet worden van het door de bank verstuurde reclamemateriaal (prospectus). In het reclamemateriaal staat: “zodra de rentestand wijzigt, verandert uw rente mee.” Dat betekent dat de marktrente moet worden gevolgd. De meest redelijke en voor de consument gunstigste uitleg is dan dat de Euribor-rente geldt.

Bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. Bij twijfel geldt de voor de consument meest gunstige interpretatie. Indien de Euribor-rente wordt gevolgd betalen de consumenten een veel lagere rente dan door Credit Agricole in rekening wordt gebracht.

Overigens hebben degenen die voor rechtsbijstand zijn verzekerd in geval van een procedure recht op een advocaat die zij zelf mogen kiezen. De rechtsbijstandverzekeraar moet deze kosten vergoeden. Dit is in de wet vastgelegd op basis van Europees recht.