Door de momenteel bijzonder moeilijke begrotingscontext heeft de regering beslist om de ziekenfondsen te verplichten om in 2014 21 miljoen euro te besparen op hun administratiekosten zoals die voortvloeien uit de toepassing van de zogenaamde formule van de wettelijke parameters.

Dit blijkt uit de enveloppen, die aan de vijf landsbonden en de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS voor 2014 werden toegekend op basis van de wettelijke parameters, en met name de ramingen van het Planbureau van de loonevolutie in de krediet- en verzekeringssector enerzijds en in de openbare sector anderzijds.