De reorganisatie van de bestuursrechtspraak wil maar niet vlotten. Het wetsvoorstel over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak werd plotseling ingetrokken, maar over mogelijkheden om desondanks te komen tot meer rechtseenheid wordt nog druk gediscussieerd.

In deze kroniek worden de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemeen bestuursrecht van het afgelopen half jaar behandeld.

Het relativiteitsvereiste werd echt gerelativeerd in deze kroniekperiode en ook het transparantievereiste is voor het eerst met succes ingeroepen, in beide gevallen was het argument van concurrentievervalsing van doorslaggevend belang. Ook werd afscheid genomen van oude doctrines op het terrein van de toetsing van besluiten op herhaalde aanvragen en de evenredigheid van beleidsregels. Ondertussen gaat de rechtsontwikkeling op diverse andere terreinen van het bestuursrecht verder. Genoeg voer voor een gevarieerde kroniek.

Deze publicatie van Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden is verschenen in NJB 2017/834, afl.15 p. 1000.

Een eerdere kroniek van het algemeen bestuursrecht kunt u hier vinden.