Konu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yerleşik House of Monatic (Pty) Limited unvanlı firma, 1978 yılında yarattığı, menşe ülkesinde ve Paris Sözleşmesi’ne taraf birçok ülkede tescilli ve fakat Türkiye’de tescilli olmayan  markasının sahibidir.

Bir diğer firma, Carducci ibaresi için farklı yazı karakterleri kullanarak 2005 yılından beri Türkiye’de çeşitli marka başvuru ve tescillerinde bulunmuştur. Bu markaların hükümsüzlüğü için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde açılan dava halihazırda devam etmektedir.

Bu esnada aynı firmanın, bu kez aynı karakterlerin kullanımı ile ortaya çıkarılan   markası için yapmış olduğu başvuruya karşı ise, House of Monatic (Pty) Limited’in marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, markaya ilgili sektöründe kazandırılmış olan tanınmışlık, özgün tasarımlı marka üzerindeki eser sahipliğinden doğan haklar ve kötüniyetli tescil başvurusu gerekçeleriyle TürkPatent nezdinde itiraz edilmiştir.

TürkPatent Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilen itirazın yeniden incelenmesi talebiyle YİDK nezdinde yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış, YİDK “Yapılan incelemede başvuruya konu marka ile muteriz tarafından yurtdışında tescil ettirilen ve kullanılan markaların yazım karakteri ve tertip tarzı bakımından hemen hemen aynı olduğu, muterize ait yurtdışı tescilleri ve kullanımı incelendiğinde başvuru sahibinin muteriz ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği, dolayısıyla söz konusu marka başvurusunun muteriz firmanın varlığından haberdar olmaksızın tesadüfen yapılamayacağı, muteriz markalarına yaklaşma kastı açık olan başvuru sahibinin iyiniyetli kabul edilemeyeceği kanaatine ulaşıldığından, muteriz tarafından 556 sayılı KHK’nın 35. maddesi kapsamında yapılan itiraz haklı bulunmuştur.” yönündeki gerekçesiyle itirazın kabulü ile marka başvurusunun tümden reddine karar vermiştir.

Önemi

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda başvurunun reddi için nısbi bir gerekçe olarak düzenlenen “kötüniyet”in değerlendirilmesi, hem TürkPatent hem de mahkemeler nezdinde sorunlu bir husustur ve bir uygulama birliğinin yakalanamamış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu kararda ise TürkPatent, yurtdışında tescilli ve özgün bir markanın aynısı için, aynı sektörde faaliyet gösteren başvuru sahibi tarafından yapılan marka başvurusunun, Türkiye’de kullanımı olmasa bile önceki markadan habersiz olarak yapılmış olamayacağı ve önceki markadan yararlanma amacı bulunduğu gerekçesiyle marka başvurusunu reddetmiştir. Yani kararda, TürkPatent’in “kötüniyet” gerekçesini geniş bir bakış açısı ile değerlendirdiği, aynı zamanda başvuru sahibinin önceki tarihli ve hükümsüzlük davasına konu tescilli markalarının kazanılmış hak kapsamında dikkate almadığı ve itiraz edilen başvuru özelinde değerlendirme yapıldığı dikkat çekmektedir.

Alınması Gereken Aksiyonlar

Yurtdışında tescilli olmakla birlikte, Türkiye’de tescilli olmayan ve hatta hiç kullanılmamış olan markaların da TürkPatent tarafından reddolunabileceği, hükümsüzlük tehdidi altındaki önceki tarihli markaların da kazanılmış hak teşkil etmeyeceği hususu dikkate alınarak marka başvurusu yaparken aynı sektörde faaliyet gösteren yurtdışı firmaların markalarının da değerlendirilmesi önerilmektedir.