De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Met ingang van 1 mei 2016 vervalt de VAR. Tot (naar verwachting) 1 mei 2017 geldt een implementatieperiode waarin de ZZP’ers en opdrachtgevers de gelegenheid wordt geboden, waar nodig, de overeenkomsten en wijze van werken aan te passen. De Belastingdienst zal in die periode toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen, mits partijen actief aan de slag gaan.

Ons commentaar

Na de aanvankelijke bezwaren van de Eerste Kamer is de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 een feit. Vanaf die datum worden opdrachtgevers niet meer beschermd door de VAR en zal voor elke arbeidsverhouding moeten worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot (onder andere) de door de Belastingdienst gepubliceerde Modelovereenkomsten, de toegezegde civielrechtelijke evaluatie van de Modelovereenkomsten en de door de Staatssecretaris toegezegde afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris, zullen moeten worden afgewacht.