De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT beperkt worden tot grote ondernemingen.

Nieuwe aanpak HT

Wijzigingen

In het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst is aangegeven dat met de wijzigingen de naleving van de fiscale regels wordt verbeterd. De nieuwe aanpak volgt op de evaluatie van HT. In de nieuwe HT-aanpak worden de volgende grote ondernemingen onderscheiden:

  • Honderd grootste ondernemingenBij de honderd grootste en meest complexe ondernemingen vervalt het huidige convenant. Een individueel toezichtplan komt hiervoor in de plaats.
  • Middelgrote ondernemingen volgens jaarrekeningrechtDe middelgrote ondernemingen volgens het jaarrekeningrecht krijgen een aangescherpt convenant met een beperkte looptijd van drie jaar.
  • Overige grote ondernemingenDe overige grote ondernemingen kunnen alleen nog via hun belastingadviseur deelnemen aan HT. Voor ondernemingen die al een convenant hebben, wordt beoordeeld of en hoe hiertoe overgegaan kan worden.

Gevolgen voor uw onderneming

De exacte wijzigingen van HT bespreekt de Belastingdienst in de komende tijd met ondernemingen. De wijzigingen zullen in de meeste gevallen leiden tot zwaardere eisen voor HT. Bij het toezicht zal ook rekening worden gehouden met de betrokkenheid van externe fiscale adviseurs.