Een identieke handelsnaam kan ook in het geval dat de ondernemingen waarvoor de handelsnamen worden gebruikt niet of niet geheel overeenstemmende diensten aanbieden, verwarring geven bij het publiek. Dat is de uitkomst van de kwestie tussen Het Werkstation in Haarlem en Werkstation Heerhugowaard. De laatste gaat inmiddels als Het Zakenstation door het leven.

Feiten

Het Werkstation in Haarlem is een onderneming die sinds 2008 actief is op het terrein van werving, selectie, detachering, coaching, reorganisaties, consultancy en interim recruitment. De focus ligt daarbij hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, op IT-functies. De handelsnaam is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf is actief in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Flevoland. Zij gebruikt de website www.hetwerkstation.nl.

Het Werkstation in Heerhugowaard is een bedrijf dat actief is op het gebied van het beheren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen. Naar aanleiding van een renovatie van het stationsgebied in Heerhugowaard heeft het bedrijf de naam van een kantoren- en bedrijvencomplex, dat tot 1 maart 2017 de naam ‘HAL Trade Center’ droeg, per 1 maart 2017 gewijzigd in Het Werkstation. Zij gebruikt de domeinnaam www.hetwerkstation.com. Op 8 mei 2017 is de handelsnaam gewijzigd in Werkstation en wordt gebruik gemaakt van de domeinnaam www.werkstation.net.

Sommatie

Het Werkstation in Haarlem voorziet problemen en heeft Werkstation in Heerhugowaard gesommeerd de handelsnaam te wijzigen. Het bedrijf in Heerhugowaard bleek hiertoe niet bereid. Wel heeft het Heerhugowaardse bedrijf op haar website de volgende tekst opgenomen:

“Beste bezoeker, bent u op zoek naar Het Werkstation Haarlem dan kunt u naar http://hetwerkstation.nl/

Bent u op zoek naar Werkstation Heerhugowaard, ten behoeve van kantoorruimte, dan kunt u naar www.werkstation.net”

Het Werkstation in Haarlem stapt naar de rechter en verzoekt om stopzetting van het gebruik van de naam Werkstation, de daarbij behorende domeinnaam en vraagt een schadevergoeding.

Overeenkomsten

Het Werkstation Haarlem geeft aan dat het om een identieke handelsnaam gaat. Ook de domeinnaam van Het Werkstation Haarlem is gelijk is aan die van Werkstation Heerhugowaard, wat in het digitale tijdperk minstens zo belangrijk is. Daarnaast vertonen de lay-out en uitstraling van de website van beide bedrijven opvallend veel gelijkenissen. Bovendien zijn beide partijen in dezelfde regio actief.

Verschillen

Werkstation Heerhugowaard verweert zich met het feit dat beide bedrijven in een andere branche actief zijn en daardoor de kans op verwarring klein is. Ook het professionele publiek dat door beide partijen bediend wordt, zal niet snel in verwarring geraken. Beide partijen gebruiken een totaal ander logo en de handelsnaam is bovendien zwak.

Rechter

De kantonrechter verwerpt het standpunt van Werkstation Heerhugowaard dat het publiek in dit geval (louter) bestaat uit professionele klanten die direct in staat zijn om onderscheid te maken tussen beide bedrijven. Nog afgezien van het feit dat de praktijk heeft uitgewezen dat Het Werkstation Haarlem is benaderd met de vraag of zij een vestiging in Heerhugowaard heeft, zijn het niet alleen grote bedrijven die, al dan niet via internet, op zoek kunnen gaan naar beide partijen. Het kan ook gaan om personen op zoek naar een baan in de IT, kleine(re) bedrijven of startende ondernemers (zzp-ers), zoals Werkstation Heerhugowaard ook zelf heeft aangegeven.

Niet beschrijvend

Hoewel Werkstation Heerhugowaard kan worden nagegeven dat het woord ‘werkstation’ een beschrijvende term is die in een woordenboek te vinden is, staat daar tegenover dat de betekenis die deze term volgens de Van Dale heeft, te weten: een krachtige pc, meestal opgenomen in een netwerk, in het algemeen spraakgebruik vrijwel niet meer als zodanig wordt gebruikt. Bovendien is het woord ‘werkstation’ niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. In zoverre heeft de naam ‘werkstation’ wel degelijk (enig) onderscheidend vermogen.

Gevaar voor verwarring

Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partijen, is de kantonrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het gebruik van de naam ‘Werkstation’ bij het publiek tot verwarring tussen beide ondernemingen kan leiden. Wellicht is het gevaar voor directe verwarring beperkt, nu de activiteiten van beide ondernemingen niet (geheel) vergelijkbaar zijn. Nu beide ondernemingen zich echter toeleggen op zakelijke dienstverlening en deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam zijn, is het gevaar voor indirecte verwarring, in die zin dat de ondernemingen door (potentiële) klanten in juridisch dan wel economisch opzicht aan elkaar gelieerd worden, reëel. Ook is van belang dat het gebruik van de naam ‘Werkstation’ in de praktijk, zo blijkt uit overlegde bewijzen, inmiddels daadwerkelijk tot verwarring heeft geleid. Ook het weglaten van het lidwoord ‘het’ heft de verwarring niet op omdat Werkstation het hoofdbestanddeel van beide handelsnamen is.

De rechter geeft Het Werkstation Haarlem in deze zaak gelijk en gebiedt Werkstation Heerhugowaard binnen zes weken de naam en domeinnaam te wijzigen. Deze verandert de naam in Het Zakenstation met als domeinnaam www.hetzakenstation.nl.