Op 15 september 2017 oordeelde de Kantonrechter te Amsterdam dat De Lairesse Retail B.V. terecht ontslag op staande voet heeft verleend aan een verkoopster in een van haar kledingwinkels, omdat zij een half uur via de kassacomputer op internet had gesurft.

Casus

Op 18 oktober 2016 hebben alle medewerkers van De Lairesse Retail B.V. (hierna: “DLR”) een memo ontvangen, waarin DLR heeft aangekondigd dat het vanaf dat moment niet langer was toegestaan om een mobiele telefoon, Ipad, laptop, of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, ge-sms’t, of dat voor welke vorm van internet dan ook gebruikt kan worden, tijdens werktijd bij zich te hebben. De verkoopster heeft het memo ontvangen en daar kennis van genomen. Op 22 december 2016 heeft DLR een schriftelijke waarschuwing aan de verkoopster gegeven, onder andere in verband met het gebruik van de privételefoon tijdens werktijd.

Op 21 april 2017 heeft DLR, tijdens een bezoek aan de winkel, geconstateerd dat de verkoopster achter de kassa aan het internetten was en daarbij geen aandacht besteedde aan klanten. Uit de zoekgeschiedenis van de kassacomputer bleek dat er een half uur lang verschillende websites zijn bezocht door de verkoopster. Naar aanleiding daarvan heeft DLR de verkoopster op staande voet ontslagen. De verkoopster heeft zich vervolgens tot de Kantonrechter gewend, onder meer met het verzoek om het ontslag op staande voet te vernietigen.

De Kantonrechter heeft, kort gezegd, geoordeeld dat DLR gerechtvaardigd is overgegaan tot ontslag op staande voet. De Kantonrechter heeft overwogen dat de verkoopster door DLR gewaarschuwd was, maar die waarschuwingen naast zich neer heeft gelegd en DLR derhalve niets anders kon dan overgaan tot het verlenen van ontslag op staande voet.

Tips voor de praktijk

Indien duidelijke voorschriften met betrekking tot internetgebruik en/of het gebruik van privételefoon zijn gesteld en schriftelijk aan werknemers kenbaar zijn gemaakt, kan overtreding van die voorschriften een dringende voor ontslag op staande voet opleveren.

Het is van belang dat de voorschriften strikt worden gehandhaafd en dat er binnen de onderneming één beleid geldt. Het is tevens van belang dat voor werknemers kenbaar is, dat overtreding van de voorschriften een dringende reden voor ontslag op staande voet kan opleveren. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding ligt bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing in de rede.

Weeg de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, duur van het dienstverband, kansen op de arbeidsmarkt en de gevolgen die het ontslag zullen hebben, altijd zorgvuldig af tegen de aard en ernst van de dringende reden, alvorens een ontslag op staande voet te verlenen. De rechter zal die afweging namelijk ook maken op het moment dat de werknemer het ontslag op staande voet aanvecht. In die afweging kan de rechter tot de conclusie komen dat een beëindiging van het dienstverband in de specifieke situatie niet gerechtvaardigd is. Daarom luidt het advies om voorafgaand aan een ontslag op staande voet die afweging zelf ook te maken en de risico’s in kaart te brengen.