Microsoft komt met een nieuwe app waarbij de mogelijkheid bestaat om holografische content te combineren met de echte wereld en hiervan een zogeheten ‘mixed reality capture’ video te maken. Als merk voor de nieuwe app heeft Microsoft gekozen voor Actiongram, en er is hiervoor een aanvraag tot registratie gedaan bij het Amerikaanse merkenbureau. Social media platform Instagram treedt, zoals wij eerder schreven, actief op tegen merken die het achtervoegsel –gram willen gebruiken en daarom is het niet verrassend dat Instagram oppositie ingediend heeft tegen de aanvraag van Microsoft.

Verwarringsgevaar?
Instagram beschikt over veertien registraties van het merk Instagram voor een reeks van klassen van waren en diensten, met inbegrip van "computersoftware voor het verzamelen, bewerken, ordenen, wijzigen, verzenden, opslaan en uitwisselen van gegevens en informatie”. Het merk Actiongram is voor soortgelijke waren en diensten aangevraagd. Volgens Instagram is er een grote kans op verwarringsgevaar en worden de belangen van Instagram geschaad omdat het publiek kan denken dat er een relatie is tussen Instagram en Actiongram.

Instagram pakt veel aanvragers van een merk met het achtervoegsel -gram aan wanneer de aanvraag wordt ingediend voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Instagram haar merk heeft geregistreerd. Voor veel partijen is dat reden om direct af te zien van het verdere gebruik van het betrokken op -gram eindigende merk. Of ook Microsoft overstag gaat en het gebruik van het merk Actiongram staakt, zal moeten worden afgewacht.

Rechter heeft het laatste woord
Het is naar onze mening nog maar de vraag of INSTAGRAM en ACTIONGRAM op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. Bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming tussen merken speelt onder meer een rol dat in het algemeen de nadruk ligt op het eerste deel van het merk. Verder zal in het oordeel moeten worden betrokken hoe groot het onderscheidend vermogen van in dit geval “gram” is. Onder meer op basis van onderzoek in het merkenregister kunnen argumenten worden gevonden over de mate van onderscheidend vermogen. Naast antwoord op de voornoemde vragen, spelen de omstandigheden van het geval steeds een rol en is het uiteindelijke oordeel aan de rechter.