Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") değişiklik (“Değişiklik”) yaptı. Değişiklik 12 Eylül 2019 tarih ve 30886/1 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor?

  • Değişiklik ile Yönetmelik, bu yıl yürürlüğe giren ve finansal yeniden yapılandırmanın kanuni dayanağı haline gelen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ("Geçici Madde") ile uyumlu hale getirildi.
  • Bu kapsamda, alacaklı kuruluş tanımı, Geçici Madde'deki tanım ile uyumlu olacak şekilde, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla kurulan yatırım fonlarını da kapsayacak.
  • Çerçeve anlaşmada da öngörüldüğü üzere, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın çerçeve anlaşmaya dâhil olabilecek.
  • Yönetmelik kapsamında yapılan yeniden yapılandırmaların amacının borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyetini kazanabilmesi olduğu netleştirildi. Bu amaç dışında yapılan işlemler Yönetmelik ve çerçeve anlaşmalar kapsamında sayılmayacak. Dolayısıyla, bu işlemler çerçeve anlaşmalar kapsamındaki yapılandırmalara sağlanan vergi istisnaları ve zimmet suçuna ilişkin güvenceden faydalanamayacak.
  • Ayrıca, Geçici Madde'nin yürürlük tarihinden önce imzalanan çerçeve anlaşmanın dışında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmalar, Yönetmelik ve çerçeve anlaşmalar kapsamında sayılmayacak. Bu nedenle zimmet suçu teşkil etmemeye yönelik güvenceden veya vergisel istisnalardan yararlanamayacak.
  • Son olarak, BDDK'nın talebi halinde, finansal yeniden yapılandırma süreci ve borçlulara ilişkin tüm bilgilerin BDDK'ya iletilmesi gerekecek.

Sonuç Değişiklik ile Yönetmelik, Geçici Madde ve çerçeve anlaşmada 2018 Ağustos'undan beri gerçekleşen değişiklikler ile uyumlu hale getirildi.