Het Belastingplan 2018 bevat een wetsvoorstel dat het aantal producten dat als medicijn onder het verlaagde btw-tarief valt, flink inperkt. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal het verlaagde tarief voor medicijnen in beginsel alleen nog van toepassing zijn op die medicijnen waarvoor een handelsvergunning is verleend en producten die daarvan expliciet zijn vrijgesteld. Het wetsvoorstel beoogt de budgettaire derving van de Staat te beperken en complexe afbakenings- en uitvoeringsproblematiek te voorkomen.

Dit voorstel is een reactie op een interessant arrest van de Hoge Raad van vorig jaar. De Hoge Raad oordeelt in dat arrest dat producten die enkel als geneesmiddel worden gepresenteerd (zoals specifieke tandpasta’s en zonnebrandmiddelen) ook profiteren van het verlaagde btw-tarief. Het wetsvoorstel zou per 1 januari 2018, zonder overgangsregeling, in moeten gaan. Meer informatie leest u hier.