Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties.

Alle ingediende amendementen (118 in totaal) en moties (38 in totaal) hebben wij – zoals eerder beloofd – schematisch in kaart gebracht.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende amendementen inclusief stemmingsuitslag.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende moties inclusief stemmingsuitslag.

Hieronder volgen eerst de aangenomen amendementen en vervolgens de aangenomen moties.

Aangenomen amendementen

Van de 118 ingediende amendementen in het voortraject waren er 65 amendementen actueel ten tijde van de stemming, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Deze zijn hieronder opgenomen. Tevens is de waardering van de Minister uit het voortraject opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien in hoeverre de Tweede Kamer het advies van de Minister gevolgd heeft.

Klik hier om de tafel te bekijken.

Aangenomen moties

Van de 38 ingediende moties in het voortraject waren er 29 moties actueel ten tijde van de stemming, waarvan 23 moties zijn aangenomen. Deze moties zijn hieronder opgenomen.

Klik hier om de tafel te bekijken.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Op www.pgomgevingswet.nl wordt het hele wetgevingstraject van de Omgevingswet bijgehouden.