Hoe is de procedure van tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in Nederland veranderd met de komst van de nieuwe Arbitragewet op 1 januari 2015?

De tabel uit het bijgevoegde artikel geeft een beknopt overzicht van de aangepaste procedure met betrekking tot: (i) Nederlandse arbitrale vonnissen, (ii) buitenlandse arbitrale vonnissen, waarop een erkennings- en tenuitvoerleggingsverdrag – zoals het Verdrag van New York 1958 – van toepassing is en (iii) buitenlandse arbitrale vonnissen, waarop geen erkennings- en tenuitvoerleggingsverdrag van toepassing is. Tevens wordt kort ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Lees hier het volledige artikel.