Een overzicht van de wijzigingen 

Recentelijk heeft de Europese Commissie aan de lidstaten de concept nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen bekendgemaakt voor de periode vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde boven deze drempelwaarden uitkomt moeten in principe Europees worden aanbesteed volgens de toepasselijke regels.

De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Bij de vaststelling van de hoogte van de drempelwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale overheden. De bedragen zijn exclusief BTW. De concept nieuwe drempelwaarden gelden voor de toepassing van de Richtlijnen 2004/17 (richtlijn Nutssectoren), 2004/18 (Algemene richtlijn voor de klassieke sectoren), 2009/81 (Defensie richtlijn), 2014/23 (de nieuwe Concessierichtlijn), 2014/24 (de nieuwe Algemene richtlijn voor de klassieke sectoren) en 2014/25 (de nieuwe richtlijn Nutssectoren).

Opdrachten voor werken en concessies

Vanaf 1 januari 2016 zal de drempel voor opdrachten voor werken en concessies verhoogd worden naar €5.225.000 voor opdrachten in de klassieke sectoren, nutssectoren en defensie- en veiligheidssector. Het huidige drempelbedrag bedraagt €5.186.000.

Opdrachten voor leveringen

De nieuwe drempel voor opdrachten voor leveringen van de centrale overheid bedraagt €135.000 voor opdrachten voor leveringen. De huidige drempelwaarde bedraagt €134.000. In geval van decentrale overheden, wordt het drempelbedrag verhoogd tot €209.000 in plaats van €207.000.

Voor opdrachten voor leveringen in de nutssectoren wordt het drempelbedrag van €414.000verhoogd naar €418.000. Hetzelfde geldt voor opdrachten in de defensie- en veiligheidssector.

Opdrachten voor diensten

Voor opdrachten voor diensten gelden dezelfde nieuwe drempelwaarden als voor opdrachten voor leveringen. In de klassieke sectoren betekent dit dus een drempelbedrag van €135.000 in plaats van €134.000 voor centrale overheidsinstanties en €209.000 in plaats van €207.000 voor decentrale overheden. In de nutssectoren en defensie- en veiligheidssector wordt het nieuwe drempelbedrag wordt het drempelbedrag van €414.000 verhoogd naar €418.000.

Samengevat leiden de concept drempelwaarden tot de volgende wijzigingen:

Klik hier om de lijst te bekijken.

Op het moment van schrijven zijn de drempels nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Als referentie voor deze berichtgeving verwijzen wij naar de website van het Franse ministerie van Economische zaken en Financiën:http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics