In veel gevallen zal uw werknemer in Nederland verplicht verzekerd (kunnen) blijven, met name als hij gaat werken in een land waarvoor de Verordening (EG) nr. 883/2004 (hierna: de Verordening) van toepassing is (dit zijn de EU landen, Zwitserland, en de EER landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), of in een land waarmee Nederland een bilateraal sociaalzekerheidsverdrag heeft gesloten. Als uw werknemer gaat werken in een niet-verdragsland, is hij meestal niet meer verplicht verzekerd en kan hij zich aanmelden voor een vrijwillige verzekering: voor de Algemene Ouderdomswet (‘AOW’) en Algemene nabestaandenwet (‘Anw’) via de Sociale Verzekeringsbank (‘SVB’), en voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid via het UWV.

Met de Verordening en de verdragen wil men voorkomen dat iemand die tijdelijk in een ander land werkt, in meerdere landen tegelijk of nergens sociaal verzekerd is.

U bent als werkgever verplicht uw werknemer te informeren over de gevolgen voor zijn verzekeringsplicht als hij in het buitenland gaat werken.