Dar iki šio birželio Bendrijos muitinės bei nacionaliniai teismai vadovavosi nelogiška nuostata ir už neimportuotas prekes reikalaudavo pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pagaliau tai pasikeitė.

ES Teisingumo Teismo (ESTT) 2016 m. birželio 2 d. sprendimas sujungtose bylose dėl muitinės sandėlių savininkų prievolės atsiradimo ir tranzito procedūros vykdytojų importo skolos muitinei kilimo įnešė aiškumo. Išaiškinta, kad, kai žinoma, jog tranzitu iš trečiųjų šalių gabentas krovinys paliko Bendrijos muitų teritoriją, negalima į importo skolą muitinei įtraukti PVM, net jei tranzito procedūra ir nebūtų formaliai užbaigta.

Konkrečiai nagrinėtas klausimas dėl Vokietijos muitinės sandėlio savininkės bendrovės „Eurogate Distribution GmbH“, kuri į savo sandėlį įvežė jos klientams priklausančias ne Bendrijos prekes, bet duomenis apie išgabenimo faktą pateikė pavėluotai. Sutikta, kad tokiu atveju importo skola muitinei atsiranda, bet ginčytas PVM įtraukimas. Tai prieštaravo kitų Bendrijos teisės aktų nuostatoms.

Antras svarbus aspektas – šiuo sprendimu taip pat sudarytos prielaidos tranzito procedūros vykdytojams susigrąžinti dalį sumokėtos skolos už anksčiau priskaičiuotą PVM.

Mūsų valstybės išorės siena yra ir visos ES išorės siena, tad ESTT sprendimas mūsų muitinės sandėlių, laisvųjų ekonominių zonų savininkams ir tranzito procedūrų vykdytojams itin aktualus. Per Lietuvą driekiasi svarbūs tranzito keliai ir, vežant krovinius, dažnai naudojamasi Lietuvos muitinės sandėlių logistinėmis paslaugomis. Šie pokyčiai mus paveiks stipriau.

Atstatyta logika

Ankstesniame 2012 m. rugsėjo 6 d. ESTT sprendime konstatuota, kad, kai muitinės sandėlio savininkas neįvykdo prievolės įregistruoti prekių išgabenimo fakto iš muitinės sandėlio, atsiranda importo skola muitinei.

Birželio sprendimas nepakeitė to, kad tokiu atveju importo skola muitinei neatsiranda. Vis tik jame  paaiškinta, kad, pavėlavus prekių išgabenimo faktą įtraukti į apskaitą, negalima į importo skolą muitinei įskaičiuoti PVM, jei prekės reeksportuotos. PVM objektas – tik importuotos prekės.

Ginčų dėl PVM įskaičiavimo į importo skolą kildavo nuolat. Ilgai lauktus pokyčius inicijavo Hamburgo finansų teismas, kreipęsis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo. Klausta, ar už prekes, kurios buvo reeksportuotos kaip ne Bendrijos prekės, esančios muitinės priežiūroje, tačiau už kurias dėl prievolės muitinei neįvykdymo (laiku neužbaigtos išorinio Bendrijos tranzito procedūros) atsirado importo skola muitinei, importo PVM nelaikomas teisiškai privalomu mokėti bent tuo atveju, jei skolininku laikomas asmuo, privalėjęs įvykdyti pažeistą prievolę, tačiau neturėjęs teisės disponuoti prekėmis?

Turės keistis muitinių elgesys

Kai prekės iš trečiosios šalies tranzitu gabenamos per Bendrijos muitų teritoriją, jos į trečiąsias šalis gali vykti tiesiogiai (be įvežimo į muitinės sandėlius ar laisvąsias zonas) arba būti kuriam laikui padedamos į muitinės sandėlius ar laisvąsias zonas. Antruoju atveju čia įforminama krovinio tranzito procedūra ir, prižiūrint muitinei, jis vežamas į paskirties įstaigą (tarkime, Hamburgo uostą), iš kur palieka Bendrijos muitų teritoriją.

Paskirties įstaigoje tranzito procedūros vykdytojas turi deklaruoti išvykimą iš ES. Nutinka taip, kad kartais šis formalumas pamirštamas ar išgabenimo faktas į apskaitą įtraukiamas pavėluotai. Nesvarbu, kad vėliau būdavo pateikiama informacija, jog krovinys pristatytas į galutinį tikslą, muitinės į tai žvelgdavo biurokratiškai ir registruodavo importo skolą muitinei įtraukiant PVM. Kaip minėjau, to nekeisdavo net kituose Bendrijos teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad PVM gali būti mokamas tik už importuotas prekes.

Tranzito procedūros tikslas – kad ne Bendrijos prekės, prižiūrimos muitinės, tikrai paliktų ES teritoriją. Jei įvežtas krovinys per nustatytą laiką neatvyksta į paskirties vietą, muitinė tai vertina, kaip jo pasilikimą Bendrijos muitų teritorijoje ir už tai apmokestina. Esą, jei bent dienai buvai paėmęs prekes iš muitinės priežiūros, nesame atsakingi, kas su jomis nutiko, o tu nusižengei muitinės prievolėms ir esi baudžiamas importo skola. Priklausomai nuo krovinio vertės daugybei tranzito procedūros vykdytojų dėl šio formalumo teko patirti nuostolių.