Under de första månaderna av 2018 har vi redan bjudits på två domar från överrätt i mål om upphovsrättsbrott beträffande brukskonst. Det handlar bland annat om det så kallade Designers Revolt-målet som vi skrev om på hösten 2016 när underrätten meddelade sin dom. Läs den artikeln här

Domen i Designers Revolt-målet meddelades av Patent- och marknadsöverdomstolen i slutet av januari. Ett bolag hade, genom sin webbutik, under en treårsperiod sålt billiga kopior av klassiska designmöbler och lampor av bland annat Arne Jacobsen. Bolaget var registrerat på Isle of Man där designföremålen inte längre hade upphovsrättsligt skydd. Domstolen bedömde dock att originalverken fortfarande var skyddade i Sverige och att verksamheten hade inneburit såväl brott mot upphovsrättslagen som olovligt användande av varumärken. Bolaget hade både lager och distribution i Sverige och all faktisk hantering hade skett här. Vidare hade verksamheten pågått under en lång tid, varit välorganiserad, berört ett hundratal skyddade produkter och omsatt stora belopp, nästan 50 miljoner kronor. Tre av de inblandade personerna dömdes för upphovsrättsbrott och varumärkesintrång och en för medhjälp till upphovsrättsbrott. Hitintill gör alltså överdomstolen en liknande bedömning som Patent- och marknadsdomstolen. Dock bestämdes straffet för den fjärde personen till villkorlig dom medan de övriga dömdes till fängelse i ett och ett halvt respektive två år. Således skärptes straffen en aning, men skadeståndet sänktes rejält. De dömdes att betala sammanlagt 1,5 miljoner kr i skadestånd, till skillnad från de 27 miljoner kr som underrätt hade dömt ut och dessutom betydligt längre än det målsägandena hade yrkat, nämligen ca 62,5 miljoner kr.

Bara en vecka senare meddelade även Svea hovrätt dom i ett annat mål gällande brott mot upphovsrättslagen. Ett svenskt möbelföretag hade under en period om drygt ett år sålt efterbildningar av tre olika designlampor, även dessa designade av bland annat Arne Jacobsen. VD:n för bolaget dömdes för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och böter och han förpliktades att tillsammans med bolaget betala ersättning för att ha utnyttjat verken. Även i detta mål sänkte hovrätten ersättningsbeloppet rejält, från cirka 1,5 miljoner kr till cirka 60 000 kr.