Het Unitary Patent Package bevat een aantal nieuwe regels over de eigendom van Unitaire Octrooien en over de bevoegdheden van licentienemers. Daardoor is het noodzakelijk om overeenkomsten over octrooien in mede-eigendom en octrooilicenties te herzien. Bovendien wordt er een nieuw soort licentie voor Unitaire Octrooien ingevoerd, de Licence of right. Die is ook geschikt om octrooien te exploiteren die niet meer tot de core business van de octrooihouder behoren.

Klik hier voor het artikel