Yeni Gelişmeler

Bakanlar Kurulu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin ("Eximbank"), yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile sigorta işlemlerine yönelik, yeni ülke limitleri listesini ("Ülke Limitleri ") onayladı. Bakanlar Kurulu Kararı, 22 Kasım 2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ne getiriyor? 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10. maddesi uyarınca Eximbank, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelere, yabancı ülkelerdeki kuruluşlara ve uluslararası yardım konsorsiyumlarına kredi verebilmekte ve verilecek kredinin esasları ve şartları ile ülke limitleri listesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Bu kapsamda, belirlenen listedeki limitler ve esasların detayları aşağıda yer almaktadır:

  • Ülke Limitleri uyarınca toplam grup limiti 7,75 milyar dolar olarak belirlendi. Listeye göre, her bir risk grubu için grup limitleri ve ülke tavanı sırasıyla; OECD 0-II. grup ülkeler için 1,5 milyar dolar ve 750 milyon dolar; OECD III. grup ülkeler için 1,5 milyar dolar ve 600 milyon dolar; OECD IV. grup ülkeler için 1 milyar dolar ve 450 milyon dolar; OECD V. grup ülkeler için 1,25 milyar dolar ve 400 milyon dolar; OECD VI ve VII. grup ülkeler için 1,25 milyar dolar ve 350 milyon dolar olarak tahsis edildi.
  • Bir yıl içinde bir yabancı ülkeye açılacak uluslararası kredi ve kapsama alınacak orta-uzun vadeli sigorta toplamı yukarıda belirtilen grup içi ülke tavanını aşamayacak.
  • Türk Eximbank tarafından Bakanlar Kurulu kararları uyarınca verilen yetkiye dayanılarak açılan krediler ise bu limitlerin dışında kalacak.
  • Çok uluslu kalkınma bankaları, birden fazla ülkede iştiraki bulunan banka grupları ve holdingler ile diğer ihracat kredi kuruluşlarına tahsis edilecek krediler belirlenen limitlerin kapsamına dâhil edilmeyecek.

Sonuç

Ülke Limitleri, yeni limitler Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilinceye kadar yürürlükte kalacak.