De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) en de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) hebben gezamenlijk een working paper over prijsvorming in de ziekenhuiszorg gepubliceerd. Zij hebben onderzocht welke indicatoren het beste de ziekenhuisprijzen kunnen voorspellen. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de moderne indicatoren willingness-to-pay (“WTP”) en Logit Competition Index (“LOCI”) hiertoe beter in staat zijn dan de meer traditionele indicatoren zoals marktaandelen.

De reden hiervoor is dat de moderne indicatoren gebaseerd zijn op inzichten uit de theoretisch-economische literatuur over hoe verzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen en de voorkeuren van patiënten voor ziekenhuizen waaruit ze kunnen kiezen. De marktaandelen zijn minder geschikt voor het verklaren van prijzen, aangezien deze worden berekend met een marktafbakening gebaseerd op de Elzinga-Hogarty test en op patiëntenstromen. Een voordeel van de moderne indicatoren is dat geen geografische marktafbakening vereist is voor de berekening van de indicatoren.

De ACM heeft aangegeven om de moderne indicatoren in combinatie met de reeds bestaande indicatoren in het toezicht te gaan gebruiken. Op deze manier kan meer praktijkervaring worden opgedaan met het gebruik ervan.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 23.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.