De verordening betreffende de integriteit en de transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (de REMIT) is op dit moment nog niet volledig in werking. In dit artikel wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de REMIT. Zo wordt aandacht besteed aan het gegeven dat er nog een aantal technische uitvoeringsmaatregelen door de Europese Commissie dienen te worden vastgesteld. De Europese Commissie wordt daarbij ondersteund door the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER heeft onlangs een aantal technische uitvoeringsmaatregelen in concept opgesteld. Aan de inhoud van die concepten wordt aandacht besteed.
Bron: JutD 2014, nr. 22, p. 10-12

Klik hier voor het hele artikel