Uit uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet Rutte III blijkt dat de – veelvuldig bekritiseerde – modelovereenkomsten uit de Wet DBA plaats zullen maken voor een opdrachtgeversverklaring.

Via deze opdrachtgeversverklaring moeten opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid krijgen bij de inhuur van zelfstandigen. Deze verklaring kan via een webmodule worden ingevuld.

Daarnaast wordt het begrip ‘gezagsverhouding’ in de wet verduidelijkt, zodat opdrachtgevers meer zekerheid hebben dat iemand die ze inhuren ook echt als zelfstandige wordt gezien. De opdrachtgever blijft direct verantwoordelijk voor het beoordelen en bewaken van de samenwerking met deze zelfstandige.

Welke criteria nu gehanteerd gaan worden om te bepalen of de samenwerking nu een dienstverband of overeenkomst van opdracht is, moeten we afwachten. Wel is duidelijk dat het eerste jaar na invoering van deze nieuwe opzet de Belastingdienst zich terughoudend zal opstellen met controles en het opleggen van boetes. Welk sanctiesysteem daarna van toepassing wordt, is nog onduidelijk.