Näthandelsbolaget DR International Ltd (Designers revolt) är ett registrerat bolag i Storbritannien vars affärsverksamhet har inriktats på att sälja kopior av designmöbler och designlampor. Bolaget grundades av entreprenören och tidigare ägaren av bolaget Ink Club, Lennart Nyberg.

Affärsidén var att försäljningen skulle ske från Storbritannien där upphovsrätten för brukskonst endast gäller i 25 år till kunder i länder där produkterna fortfarande omfattades av upphovsrätten. Trots att de åtalade hävdade att verksamheten var laglig lyckades åklagaren övertyga Patent och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt om att verksamheten bedrivits i Sverige och således att svenska regler skulle gälla.

Designers revolt riktade marknadsföringen mot svenska konsumenter i svenska tidskrifter och dessutom skickades försäljningskataloger till samtliga kunder som handlat av Designers revolt.

Bolaget hade två anställda i Sverige och kunder använde sig av svenska betalmedel,
t ex. Klarna. Bolagets omsättning visade även att den största faktiska försäljningen skedde till kunder i Sverige, omkring 80 procent. Designers revolt anlitade en svensk bank och en svensk transportfirma skötte transporter och lagerhållning i Sverige. Åklagaren kunde även visa att försäljningen till exempelvis Norge och Finland hanterades från Sverige.

Två av gärningsmännen dömdes till brott mot upphovsrättslagen samt varumärkesintrång enligt varumärkeslagen, då varumärkena använts i reklam och vid utbjudande av kopiorna till försäljning, till 1,5 års fängelse. En tredje person från bolaget som hanterat bolagets ekonomiska frågor dömdes för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och dagsböter.

Domstolen fann vidare att gärningsmännen ska betala skadestånd till målsägandebolagen med cirka 27 miljoner kronor och 22 miljoner kronor till staten.

Enligt domstolen utdömdes stränga straff då verksamheten varit omfattande under många år och brottet orsakade upphovsrättsinnehavarna stor skada. Målet saknar motsvarighet inom immaterialrätten, man kan jämföra avgörandet med Pirate Bay-domen där 10 månaders fängelse utdömdes.

Domen kommer högst sannolikt att överklagas och sista ordet har ännu inte sagts i detta ärende.