Dankzij de voordelen van het internet, sociale media en reclame in de mondiale economie zijn consumenten overal ter wereld bekend met producten, ongeacht waar die worden geproduceerd. Talloze producten worden wereldwijd verhandeld. Daarom produceren ondernemingen goederen niet langer alleen nog voor de thuismarkt; ze onderkennen steeds vaker welke kansen globalisering biedt.

Goederen worden bijvoorbeeld met containerschepen over de wereld vervoerd. Grote, centraal gelegen luchthavens en strategisch gesitueerde havens fungeren als belangrijke internationale knooppunten voor inkomende vrachtschepen en vrachtvliegtuigen. Op die knooppunten wordt de vracht verladen en herverdeeld voor vervoer naar eindbestemmingen over de hele wereld. Dergelijke scheep- en luchtvaartknooppunten zijn tevens centrale toegangspoorten voor goederen naar regionale markten. Goederen worden op het knooppunt afgeladen en lokaal of regionaal vervoerd met behulp van bijvoorbeeld vrachtwagens, het spoor of over binnenlandse waterwegen.

Oneerlijke handelsactiviteiten in het kielzog van succesvolle internationale ondernemingen

Niet alleen voor internationale ondernemingen zijn de voordelen van de gemondialiseerde consumentenmarkt bekend. Helaas worden de voordelen van globalisering ook onderkend door partijen die zich bezighouden met zaken als namaakproducten en handel in op octrooien inbreuk-makende producten.

Een IE-strategie is een onontbeerlijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsstrategie

Om de dreiging van oneerlijke handel te beperken is een internationale IE strategie vereist. Om belangrijke buitenlandse markten te beschermen zijn octrooirechten veelal essentieel.

In Europa dienen in de regel octrooien aangevraagd te worden voor economisch belangrijke markten als Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vaak kiezen (buitenlandse) onder nemingen voor een Europees bundeloctrooi. Een Europees octrooi kan direct worden aangevraagd of tijdens de nationale of regionale fase van een internationale aanvraag krachtens het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). In diverse Europese landen kan een nationale aanvraag worden gedaan op basis van een PCT-aanvraag, terwijl die nationale PCT-route in sommige landen – waaronder Frankrijk, België en Nederland – niet mogelijk is. Momenteel wordt in Nederland echter bekeken of de directe indiening van een aanvraag in Nederland via de PCT-route weer geopend dient te worden. Uiteraard kunnen in alle genoemde landen binnen het prioriteitsjaar op basis van het Verdrag van Parijs ook, of als alternatief, nationale octrooien worden aangevraagd.