Met betrekking tot de voorgenomen Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab) zijn het gewijzigde wetsvoorstel en conceptbesluiten voor lagere regelgeving gepubliceerd en is de internetconsultatie voor het Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll gestart. Met de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer op 27 mei 2019 in het vooruitzicht, gaat de Eerste Kamer voortvarend te werk. Op 12 maart 2019 zal de eerste deskundigenbijeenkomst zijn. De deskundigen die aan deze bijeenkomst zullen deelnemen, zijn op dit moment nog niet bekend. Het voorbereidend onderzoek is beoogd voor 19 maart 2019.

Gewijzigd wetsvoorstel

Naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is op 5 februari 2019 een gewijzigd voorstel van wet (EK, A) gepubliceerd. In ons nieuwsbericht van 6 februari 2019 vindt u een overzicht van de aangenomen moties en amendementen, die in het gewijzigde wetsvoorstel zijn verwerkt.

Lagere regelgeving

Op 8 februari 2019 heeft Minister Koolmees een brief met conceptbesluiten voor lagere regelgeving (TK, 63) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft de volgende (concept) besluiten en regeling:

  • Conceptbesluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen;
  • Conceptbesluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding;
  • Conceptbesluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  • Conceptbesluit loonbegrip;
  • Conceptbesluit oproepkrachten; en
  • Conceptregeling tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen.

Deze conceptbesluiten en ministeriële regeling zijn in november 2018 opengesteld voor internetconsultatie. De internetconsultatie is geëindigd op 10 december 2018. De minister geeft in zijn brief aan dat de concepten in de komende tijd onder andere naar aanleiding van de internetconsultatie op een aantal punten zullen worden aangepast.

Internetconsultatie Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

Payrollwerknemers krijgen op grond van de Wab recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met dit besluit (zie ook bovenstaande link naar ons nieuwsbericht van 6 februari 2019). De internetconsultatie eindigt op 16 maart 2019.

Link to all Parliament documents Wab (35.074)