Het Zorgteam van Loyens & Loeff heeft de laatste tijd verschillende signalen ontvangen dat er een malafide detacheerder in de zorgmarkt actief is. Wij begrijpen dat verschillende Nederlandse vennootschappen actief in de zorg in de jaren 2013 t/m 2015 personeel hebben ingeleend van Mediconsultancy BV en haar voorgangers of gelieerde vennootschappen FN Detachering BV en Medical Detachering BV (de uitlener). Deze uitlener blijkt achteraf niet aan zijn fiscale verplichtingen te hebben voldaan waardoor er een groot bedrag aan btw en loonheffingen niet is betaald door deze uitlener(s). De eigenaar van voornoemde bedrijven heeft ook personeel ter beschikking gesteld via het bedrijf Fier Farma BV te Alphen a/d Rijn. Ook dit bedrijf is afgelopen december gefailleerd. Ten slotte heeft de voormalige bestuurder van deze vennootschappen een nieuwe vennootschap genaamd Deta-Care BV te Rotterdam op zijn naam staan. Dit bedrijf is nog actief, en vermeldt diverse opdrachtgevers op haar website (zie http://deta-care.nl/opdrachtgevers/).

Indien de uitlener niet aan zijn verplichtingen voldoet, mag de Belastingdienst onder voorwaarden de inlener aansprakelijk stellen voor de niet betaalde belasting en sociale premies (inlenersaansprakelijkheid). Dit is een reële mogelijkheid, de Fiscus kan zich vrij snel wenden tot de inlener (de zorginstelling) indien de uitlener geen verhaal biedt.

Wij hebben inmiddels een aantal zaken in behandeling waarbij cliënten voor omvangrijke bedragen aansprakelijk worden gesteld door de Fiscus voor de niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen van deze uitleners. Hierbij constateren wij dat tenminste de hoogte van de aanslag niet juist is.

Mocht uw zorginstelling eveneens personeel hebben ingeleend bij een van de hiervoor genoemde bedrijven, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij zijn vrijblijvend beschikbaar om met u te overleggen inzake deze situatie. Wellicht kunnen wij uw zaak combineren met de reeds lopende dossiers, zodat wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de schade voor uw instelling tot een minimum wordt beperkt.