Wij grijpen de start van 2017 graag aan om een driedelige minicursus over het belang van merkbescherming aan te bieden. Onderzoek door de Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat lang niet alle ondernemers zorgen voor de juiste bescherming van haar merken. Dit terwijl slechts op grond van een merkregistratie een beroep kan worden gedaan op de merkenwetgeving en kan worden opgetreden tegen inbreuk op en misbruik van uw merk. Daarnaast blijkt uit Europees onderzoek dat MKB’ers die hun merkrechten goed (laten) beschermen een hogere omzet behalen. In dit eerste deel: merkregistratie in het algemeen.

Praktijkvoorbeeld De Belgische bierbrouwerij Huyghe exploiteert het biermerk Campus. De onderneming heeft hiervoor een Europese merkregistratie. Op grond van haar registratie treedt het Belgische bedrijf op tegen de Amsterdamse bierbrouwerij Pampus, omdat de merkhouder van mening is dat de merken CAMPUS en PAMPUS op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen. Na lang onderhandelen kiest Pampus eieren voor haar geld en gaat de Amsterdamse brouwerij verder onder een andere naam. Dit brengt extra werk en kosten met zich mee.

Merkregistratie in de Benelux en de Europese Unie In de Benelux en de Europese Unie ontstaat het recht op een merk door de registratie daarvan. Het gebruik van een merk dat niet geregistreerd is, geeft geen aanspraak op bescherming. Helaas zien wij in de praktijk dat hierover meer dan eens onduidelijkheid bestaat: veel mensen denken dat bijvoorbeeld door handelsnaamregistratie bij de Kamer van Koophandel of door middel van een registratie in een onofficieel merkenregister ook bescherming voortvloeit – dit is dus uitdrukkelijk niet het geval!

Wat kan als merk geregistreerd worden? Voor registratie en daarmee voor bescherming komen in aanmerking: benamingen, logo’s, letters, cijfers, vormen van producten of van verpakkingen, kleuren, klanken en alle andere tekens die op duidelijk wijze omschreven kunnen worden. Vereist voor merkbescherming is dat het desbetreffende teken de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een teken moet dus over onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden geregistreerd. Een beschrijvende term of verwijzende grafische voorstelling voor de betrokken producten of diensten als merk registreren is daarom niet mogelijk; het registreren van de beschrijvende term in combinatie met onderscheidende beeldelementen is wel mogelijk omdat het geheel dan wel voldoende onderscheidend is. De beschermingsomvang van een dergelijke combinatie kan echter beperkt zijn.

Hoe lang is een merkregistratie geldig? Een Benelux of EU-merkregistratie is geldig voor een periode van tien jaar. In deze periode kunt u de eerste vijf jaar optreden ongeacht het gebruik van uw merk, na de eerste vijf jaar kan worden opgetreden mits het merk op normale wijze is gebruikt in de vijf voorafgaande jaren na depot. Na afloop van de tien jaar kunt u de beschermingsduur steeds voor aanvullende periodes van tien jaar laten verlengen. Een merkregistratie is in beginsel dus eeuwig verlengbaar.

Vervolg cursus Deel 2 van de minicursus ‘Merkbescherming voor beginners’ volgt in de Ezine van 24 januari en deel 3 op 7 februari. We sluiten de minicursus af met een gratis informatiebijeenkomst bij ons op kantoor, waar u zich te zijner tijd voor kunt inschrijven.