Voor het melden van fusies en overnames in de zorg bij de ACM gelden lagere omzetdrempels dan in andere sectoren. Er is namelijk al een meldingsplicht indien de betrokken ondernemingen in het afgelopen kalenderjaar:

  • een gezamenlijke wereldwijde omzet hebben behaald van ten minste €55 miljoen; en
  • ten minste twee van de betrokken ondernemingen, ieder afzonderlijk, een omzet van €10 miljoen of meer in Nederland hebben behaald waarvan ten minste € 5,5 miljoen behaald is met het verlenen van zorg.

Deze verlaagde drempels blijven van toepassing tot 1 januari 2023. Ter toelichting op de verlenging wordt gewezen op het belang van preventief toezicht. Volgens de toelichting blijkt uit onderzoeksrapporten dat door toenemende fusies en overnames in de zorgsector sprake is van een disbalans waarbij zorgaanbieders van bepaalde zorg over relatief veel marktmacht komen te beschikken. Deze disbalans wordt versterkt door de specifieke kenmerken van de zorgsector en, voor bepaalde onderdelen van de zorg, kleine relevante geografische markten. Door het verruimde concentratietoezicht wordt beoogd te voorkomen dat door fusies en overnames in de zorg machtsconcentraties ontstaan, de keuzevrijheid wordt beperkt en de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk komen te staan.

LEES HIER DE VOLLEDIGE ZORG NEWS UPDATE VAN WEEK 2