Підвищення ставок податку на репатріацію при застосуванні Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

12 березня 2018 року підписано Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі – «Протокол»).

У разі набрання чинності Протоколом зміни за Протоколом призведуть до погіршення поточних умов уникнення подвійного оподаткування між двома країнами, оскільки цим документом ставки оподаткування дивідендів,процентів і роялті підвищуються.

Протокол, зокрема, передбачає:

  • виключення положень щодо оподаткування дивідендів в Україні за ставкою 0%, якщо фактичним власником є голландська компанія яка володіє прямо щонайменше 50 відсотками капіталу компанії, та здійснила інвестицію в розмірі щонайменше 300.000 доларів США, При цьому залишається пільговий розмір ставки оподаткування дивідендів в Україні на рівні 5%, якщо фактичним власником дивідендів є голландська компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу української компанії, що сплачує дивіденди. В усіх інших випадках ставка податку щодо дивідендів має становити 15%;
  • підвищення розміру ставки оподаткування доходів у вигляді процентів – з 2 % до 5%. В усіх інших випадках встановлюється ставка 10%;
  • виключення положень щодо оподаткування роялті за ставкою 0% та встановлення ставки оподаткування роялті на рівні 5 % та 10 %.

Крім цього Протоколом запроваджується нова редакція статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей договірних сторін щодо обміну податковою інформацією.

Протокол набуде чинності після того як Україна та Голландія виконають всі необхідні процедури, передбачені законодавством для ратифікації Протоколу.

Укладення Протоколу є проявом поточної політики України, спрямованої на перегляд чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування з метою посилення оподаткування нерезидентів в Україні. Крім запровадження змін, передбачених Протоколом, уряд України планує також внести схожі зміни в чинні договори про уникнення подвійного оподаткування із Великобританією, Австрією та Швейцарією.