Op 26 juli jl. heeft de Belgische regering in het kader van een taxshift aangekondigd dat een taks van 0,15% zal worden ingevoerd op effectenrekeningen waarvan het saldo minstens 500.000 euro bedraagt.

Indien de effectenrekening wordt gehouden op naam van beide echtgenoten samen, dient het bedrag van 500.000 euro te worden berekend per echtgenoot, zodat de taks pas verschuldigd is van zodra de gemeenschappelijke effectenrekening een saldo van minimaal 1.000.000 euro heeft bereikt.

De taks van 0,15% is verschuldigd over het gemiddeld saldo van de effectenrekening. In eerste instantie wordt het gemiddeld saldo per het begin en per het einde van iedere maand berekend. Vervolgens wordt op basis van deze maandgemiddelden een jaargemiddelde berekend.

Zowel Belgische als buitenlandse effectenrekeningen zullen worden onderworpen aan de taks. De taks die verschuldigd is over Belgische effectenrekeningen zal door de Belgische bank worden berekend en geïnd. Op heden is nog niet duidelijk hoe de taks zal worden geïnd wanneer de effectenrekening wordt gehouden bij een buitenlandse bank.

De taks zou enkel van toepassing zijn op effectenrekeningen die worden gehouden door particulieren. De effectenrekening die via een vennootschap wordt gehouden zou niet onderworpen zijn aan de taks.

Ook effecten gehouden door middel van pensioenfondsen en levensverzekeringen zouden vrijgesteld zijn.

De maatregel zal vermoedelijk in 2018 in werking treden.