In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Persberichten

Rapporten

Overige publicaties

Nederlandse emissieautoriteit (Nea) 

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

(TK 2015-2016, 32 645, nr. 65)

(TK 2015-2016, 21 501-33, nr. 579)

(TK 2015-2016, 32 645, nr. 65)

(TK 2015-2016, 31 865 & 31 239, nr. 79)

(TK 2015-2016, 25 422, nr. 143)

(TK 2015-2016, 31 510, nr. 52)

(TK 2015-2016, 22 112, nr. 2110)

(TK 2015-2016, 32 849, nr. 71)

Kamervragen

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 2093)

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 2166)

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 2168)

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 2138) 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

(Staatscourant 29 maart 2016, nr. 16732)

(Staatscourant 4 april 2016, nr. 16944)

(Staatscourant 6 april 2016, nr. 17872)

(Staatscourant 6 april 2016, nr. 17873)

(Staatscourant 6 april 2016, nr. 17874)

(Staatscourant 6 april 2016, nr. 17877)

(Staatscourant 6 april 2016, nr. 18150)

(Staatscourant 7 april 2016, nr. 17283)

(Staatscourant 7 april 2016, nr. 17880)

Publicaties Staatsblad

(Staatsblad 31 maart 2016, nr. 116)

(Staatsblad 31 maart 2016, nr. 117)

(Staatsblad 31 maart 2016, nr. 118) 

Regelingen

(Staatscourant 31 maart 2016, nr. 15992)

(Staatscourant 31 maart 2016, nr. 16220)

(Staatscourant 5 april 2016, nr. 17761)

(Staatscourant 5 april 2016, nr. 17860)

Persberichten

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

  • Case C-556/14 P, Holcim (Romania) SA / European Commission, 7 April 2016 (environment, scheme for greenhouse gas emission allowance trading in the European Union, Directive 2003/87/EC, articles 19 and 20, Regulation (EC) No 2216/2004, article 10, System of registries for transactions concerning emission allowances, liability for fault, Commission’s refusal to disclose information on and to prohibit all transactions involving stolen emission allowances, strict liability) (niet in het Nederlands beschikbaar)

EU – Commissie 

Persberichten

EU – Wetgeving

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

EU – CEER & ERGEG