Sinds 1 januari 2018 geldt: ga je trouwen en regel je niets? Dan trouw je niet langer in gemeenschap van goederen maar in een beperkte gemeenschap van goederen.

Wat gebeurt er dan met een woning die jij of jullie voorafgaand aan jullie huwelijk hebben gekocht?

De hoofdregel van het nieuwe stelsel komt op het volgende neer: al hetgeen je voorafgaand aan het huwelijk alleen bezit blijft van jou en al hetgeen je tijdens het huwelijk verkrijgt is van jullie samen.

Let op! Deze hoofdregel geldt alleen ten aanzien van (on)roerende goederen die je 100% in jouw bezit had. Had je voorafgaand aan het huwelijk recht op 70% van de woning en de ander recht op 30% dan wordt de deelgerechtigheid door een huwelijk toch 50 % / 50%!

Goederen die je wel volledig (dus voor 100%) in jouw eigendom had blijven wel privé. Lossen jullie samen de hypotheek af? Dan is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken. Doe je dat niet dan blijft het huis van die ene partner en valt die niet in de gemeenschap van goederen.

Heb je samen een huis gekocht, maar heeft één van de twee meer geld erin geïnvesteerd dan de ander? Ook dan kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden te maken. Vaak wordt in een samenlevingscontract afgesproken dat degene die meer geld heeft geïnvesteerd de helft terug krijgt van de andere partner als ze uit elkaar gaan. Door te trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, valt niet alleen het huis in de gemeenschap, maar ook de schuld van de partner aan de andere partner. Dan krijgt de investerende partner dus minder terug en dat is (vaak) niet de bedoeling.

Ook fiscaal gezien kan trouwen in beperkte gemeenschap van goederen met een partner die al een eigen huis had, gevolgen hebben. Bij een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen blijft het eigenwoningverleden privé. Het zou kunnen dat je daardoor een deel van de rente niet kunt aftrekken. Inmiddels kun je ervoor kiezen om het eigenwoningverleden te verdelen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-5946.html).

Wil je in gemeenschap van goederen trouwen? Dan moet je huwelijkse voorwaarden maken! Wij kunnen je helpen met het maken van die keuze en/of je verwijzen naar een goede notaris!