Dne 1. kvtna 2016 nabyl cinnosti zkon c. 88/2016 Sb., kter mimo jin novelizoval zkon o zajistn dalsch podmnek bezpecnosti a ochrany zdrav pi prci (,,BOZP").

Novela se dotk zejmna stava, zadavatel staveb, ale i nap. investor do nemovitost. Zavd totiz nov, ,,zpsnn" povinnosti tzv. odborn zpsobilch osob (,,OZO") a koordintor BOZP.

A co se tedy konkrtn mn?

Pln BOZP na stavenisti zpracovv pmo koordintor BOZP

Nov jiz pln BOZP na stavenisti nezajisuje sm zadavatel stavby, ale mus bt zpracovn pmo koordintorem BOZP. Novela rovnz upesuje obsahov nlezitosti plnu zajistn BOZP. Pln mus bt pravideln aktualizovn a pizpsobovn skutecnmu stavu (resp. ppadnm zmnm) v prbhu provdn stavby.

Konkretizace fz stavby, ve kterch mus bt urcen koordintor BOZP

Zkon nov konkretizuje fze provdn stavby ve vztahu k tomu, kdy mus dojt k ustanoven koordintora BOZP. Koordintor mus bt na stavenisti ustanoven jiz pi pprav stavby od okamziku zahjen zpracovn projektov dokumentace az do doby jejho pedn zadavateli. Pi realizaci stavby pak mus bt koordintor ustanoven od pevzet stavenist prvnm zhotovitelem az do pevzet dokoncen stavby jejm zadavatelem. V obou ppadech mze bt koordintorem stejn osoba.

Kdo nesm bt koordintorem BOZP na stavb a dals zmny

Koordintorem nov nesm bt zhotovitel stavby, jeho zamstanec nebo jin fyzick osoba, kter odborn vede realizaci stavby; tmto dochz ke zpesnn dve upravenho obecnjsho vyloucen ,,osoby, kter vede realizaci stavby".

Novela tz stanov nov pozadavky na kvalifikaci OZO a koordintora BOZP a dle nov povinnosti tkajc se evidence smluvnch vztah OZO a koordintor BOZP s klienty a dals dokumentace (povinnost psemn a chronologicky dokumentovat vesker uzaven smlouvy, kter se tkaj jejich cinnosti)