2 березня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (надалі - “Закон”), яким значно зменшена кількість видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, істотно спрощена процедура ліцензування та визначені органи ліцензування та обсяг їх повноважень. 25 березня 2015 року Президент України підписав Закон, який наразі очікує опублікування та набере чинності через три місяці з дня опублікування.

Закон запроваджує єдиний порядок ліцензування, розробки ї затвердження ліцензійних умов, чітко визначає підстави відмови у видачі та скасування ліцензій, а також передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб органів ліцензування за невиконання його вимог.

Кількість видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню зменшилась з 54 до 29. Законом встановлюється, що відповідні ліцензійні умови повинні обов’язково містити вичерпний перелік документів, які необхідно подавати для отримання певної ліцензії.

Після набрання Законом чинності, ліцензія на здійснення будівельної діяльності буде вимагатися лише для будівництва об’єктів IV і V категорій складності. Здійснення ряду інших видів господарської діяльності більше не вимагатиме ліцензії, зокрема, – діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, централізоване водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; виготовлення бланків цінних паперів; митна брокерська діяльність; виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї; торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом, послуги електронного цифрового підпису, промисловий вилов риби у внутрішніх водоймах та річках, перевезення вантажів (окрім небезпечних) річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом.

Разом з тим, Закон вимагає отримання ліцензій на такі види діяльності як, зокрема, банківська діяльність, надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), професійна діяльність на ринку цінних паперів, діяльність у галузі телебачення і радіомовлення; діяльність у сфері електроенергетики, виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, діяльність у сфері телекомунікацій, виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами, медична практика, , туроператорська діяльність, , перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування та розподіл природного газу.

Закон повинен суттєво спростити порядок отримання ліцензій, дозволить покращити бізнес середовище в Україні та сприятиме збільшенню інвестицій в економіку України.