Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als zij voldoen aan de voorwaarden van de 'zorgvrijstelling'. Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen, moet een zorginstelling aan twee voorwaarden voldoen: de activiteitentoets en de winstbestemmingstoets.

De activiteitentoets houdt in dat de activiteiten van de zorginstelling voor 90 procent of meer moet bestaan uit zorgactiviteiten. De winstbestemmingstoets houdt in dat eventuele winsten uitsluitend kunnen worden aangewend ten bate van een andere zorginstelling (die eveneens is vrijgesteld van vennootschapsbelasting) of ten bate van een algemeen maatschappelijk belang.

Wij merken in de praktijk dat onduidelijkheid bestaat over de winstbestemmingstoets bij zorginstellingen met een BV-structuur ('Zorg BV's'). Meer specifiek in situaties waarbij de zorgactiviteiten eerst in een stichting werden verricht en de stichting later is omgezet naar een BV-structuur (bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie bij verlieslijdende zorginstellingen).

Hoewel de zorgvrijstelling op zichzelf rechtsvormneutraal is geformuleerd en de winstbestemming van een BV zowel statutair als wettelijk beperkt kan zijn (bijvoorbeeld op grond van de Wet toelating zorginstellingen), zien wij in de praktijk dat de Belastingdienst regelmatig de stelling inneemt dat Zorg BV's niet voldoen aan de winstbestemmingstoets. Het gevolg is dat de betreffende Zorg BV volgens de Belastingdienst wel is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De positie van de Belastingdienst lijkt te zijn ingegeven door angst voor het wegvloeien van winsten uit de zorg (collectieve middelen) naar niet zorg-gerelateerde (commerciële) partijen.

Juist vanwege een tendens om steeds meer financiering in de zorg aan te trekken van niet zorg-gerelateerde (commerciële) partijen, én vanwege het aanhangige 'wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch specialistische zorg', is onze inschatting dat de winstbestemmingstoets van de zorgvrijstelling in de praktijk steeds meer gaat knellen.

Loyens & Loeff houdt de ontwikkelingen omtrent de zorgvrijstelling en de vennootschapsbelastingpositie van Zorg BV's nauwlettend in de gaten.