Op 21 maart 2017 is het Wetvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte ingediend bij de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel beoogt de volgende twee wijzigingen:

1. De individuele werkgever wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij betaald heeft aan een werknemer bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie zal door het UWV worden verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds, waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

2. Werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen en de cao een voorziening bevat om werkloosheid te beperken of daarin voorzien wordt in een redelijke vergoeding. Deze vergoeding hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding.

De beoogde datum van inwerkingtreding is momenteel 1 januari 2019, maar vanuit de Raad van State is veel kritiek geuit op het Wetsvoorstel en het is afwachten wat hiermee gaat gebeuren. Wij houden u via deze Employment Update op de hoogte.