De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Arbowet, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2017 in werking treedt. Met de aanpassing van de wet verbetert het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werkgevers en werknemers. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

  • Werknemers hebben het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts;
  • Werknemers hebben het recht om de bedrijfsarts te bezoeken tijdens een 'open spreekuur';
  • Alle werkgevers moeten een basiscontract voor arbodienstverlening opstellen; en
  • Meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht door de Inspectie SZW.