In de Verenigde Staten speelde een zaak tussen de producent van een tekenfilmserie en de uitbater van een restaurant. Aan de rechter werd de vraag voorgelegd wie rechthebbende is op de naam 'The Krusty Krab', een in de tekenfilms voorkomend onderwaterrestaurant.

Viacom is de eigenaar van de rechten op de sinds 1999 uitgezonden tv-serie SpongeBob SquarePants, waar ook twee bioscoopfilms van zijn gemaakt. Viacom heeft de naam van het restaurant 'The Krusty Krab' nooit als merk laten registreren, maar dit restaurant komt in 166 van de 203 uitgezonden afleveringen van de serie voor en tevens in beide films over SpongeBob. De naam 'The Krusty Krab' heeft daardoor een grote bekendheid opgebouwd. Daarnaast wordt 'The Krusty Krab' ook op veel merchandise-artikelen gebruikt, onder meer door Lego.

IJR Capital Investment had een aanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO om het woordmerk 'The Krusty Krab' te registreren voor restaurantdiensten. Viacom sommeerde IJR hierop om de aanvraag in te trekken en af te zien van het gebruik van de naam 'The Krusty Krab' voor een restaurant omdat er kans op verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek zou kunnen denken dat IJR een licentie heeft van Viacom. IJR was het niet eens met het mogelijke verwarringsgevaar en handhaafde zijn aanvraag.

Viacom stapte daarop naar de rechter, die moest oordelen of 'The Krusty Krab' een merk kan zijn. Volgens de rechter is het inderdaad mogelijk dat elementen van een tv-serie of tekenfilm een merk kunnen zijn. En omdat de naam veelvuldig voorkomt in de serie en de films, vond de rechter dat Viacom een merkrecht heeft op 'The Krusty Krab'. Hoewel IJR de naam nog niet in gebruik had genomen, oordeelde de rechter voorts dat de aanvraag van het merk al inbreuk maakte op de rechten van Viacom en de aanvraag van IJR Capital derhalve moest worden ingetrokken.

In de onderhavige kwestie is van belang dat in de Verenigde Staten het recht op een merk kan ontstaan door het gebruik daarvan, en niet enkel door registratie. Opvallend is dat Viacom het merk slechts in haar tv-serie en films heeft gebruikt en er door haar geen feitelijk restaurant werd geëxploiteerd.

Omdat het merkenrecht in verschillende landen haar eigen regels kent, is het zaak om u te laten voorzien van kundig advies inzake de lokaal geldende regelgeving. Novagraaf beschikt in alle landen van de wereld over gekwalificeerde partners die hoogwaardig advies geven. Alvorens uw merk te gaan gebruiken in de voor u van belang zijnde landen, raden wij u aan om u te laten adviseren over de risico's die aan de adoptie van het merk zijn verbonden. Desgewenst verzamelt Novagraaf het benodigde advies en ontvangt u een korte en heldere conclusie over de beschikbaarheid van uw merk.