Верховною Радою України в екстреному порядку прийнято ряд законів, що стосуються оподаткування. При цьому суттєві зміни до винесених проектів законів вносилися в процесі голосування. Остаточні тексти законів, за які проголосувала Верховна Рада України, наразі офіційно недоступні. Однак, з урахуванням важливого впливу, який мають ці закони на ведення бізнесу, ми привертаємо увагу до основних моментів, які випливають із оприлюднених текстів проектів або відомі з повідомлень в пресі.

Всі щойно прийняті закони мають бути підписані Президентом України та офіційно опубліковані. Після офіційного опублікування законів в разі необхідності ми надамо уточнення або додаткову інформацію.

Податкові реформи

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), зареєстрований Верховною Радою України за номером 1578, прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.

Законопроектом пропонується такі основні зміни та доповнення:

 • скорочення кількості податків та зборів з 22 до 9, серед яких: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито, податок на майно та єдиний податок;
 • введення мораторію на проведення перевірок малого (у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро) та середнього бізнесу (у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 50 осіб та не перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, але не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро протягом 2-х років);
 • відтермінування строку введення системи електронного адміністрування ПДВ до 1 лютого 2015 року із запровадженням тестового періоду з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року; встановлення податку на доходи фізичних осіб на пасивні доходи (роялті, проценти та інвестиційний прибуток) на рівні 15-20% та на дивіденди – на рівні 5% - для підприємств, які сплачують податок на прибуток на загальних підставах, 20% -  для підприємств, які не сплачують податок на прибуток;
 • розширення поняття «постійне представництво», яке також включає місце розташування серверу; зміна визначення роялті з урахуванням особливостей використання програмного забезпечення та придбання примірників об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі;
 • ставка рентних платежів за видобування газу та нафти встановлюється для нафти та конденсату – 45% з покладів до 5 км, 21% - з покладів понад 5 км, для природного газу, що реалізується не для потреб населення – 55% - для покладів до 5 км, і 28% - для покладів понад 5 км;
 • податок на нерухоме майно буде нараховуватись на житлову нерухомість тільки щодо об'єктів, які перевищують 60 кв м для квартир в багатоквартирних будинках, і 120 кв м – для будинків; запровадження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива у розмірі від 5% від обсягу реалізації;
 • обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців з 1 червня 2015 року, крім тих, хто здійснює свою діяльність на ринках.

Трансфертне ціноутворення

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, зареєстрований Верховною Радою України за номером 1264-1, прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.

Законопроектом пропонується такі основні зміни:

 • уточнено перелік контрольованих операцій - до контрольованих операцій включено господарські операції з пов’язаними особами – резидентами, що мають постійне представництво (представництва) та господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів та операції за участю одного або декількох непов'язаних посередників якщо така операція підлягала б контролю без участі посередників та/або посередник (и) не виконують істотних функцій / ризиків;
 • скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації - платники податків та контролюючі органи зобов’язані використовувати інформаційні джерела, що є загальнодоступними та дають можливість отримати вищий рівень співставності комерційних та фінансових умов операції;
 • уточнено поняття «пов’язаних осіб», - включено як критерій пов’язаності суму кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та /або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, гарантованих однією особою, стосовно іншої особи перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, - більш ніж в 10 разів);
 • збільшено термін проведення перевірки щодо трансфертного ціноутворення  з 6 до 18 місяців з можливістю продовження ще на 12 місяців у разі необхідності;
 • запроваджено  штрафні санкції за не включення контрольованої операції у звіт.

Зменшення розміру єдиного соціального внеску

Проект Закону про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці, зареєстрований Верховною Радою України за номером 1573, прийнятий Верховною Радою України 29 грудня 2014 року.

Законопроект, зокрема, передбачає зниження ставки єдиного соціального внеску при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами шляхом застосування понижуючого коефіцієнту 0,4 або 0,6 за умови одночасного виконання платником податків певних умов: середня заробітна плата по підприємству збільшилась мінімум на 30 відсотків в порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік; середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не менше ніж 700 гривень; середня заробітна плата по підприємству складає не менше 3 мінімальних заробітних плат та деякі інші вимоги щодо детінізації зарплат.

Державний бюджет на 2015 рік

Проект Закону про Державний бюджет України на 2015 рік, зареєстрований Верховною Радою України за номером 1000, прийнятий Верховною Радою України 29 грудня 2014 року. Законопроект, зокрема, встановлює на 2015 рік мінімальну заробітну плату на рівні 1218 гривень на місяць, з наступним підвищенням з 1 грудня до 1378 гривень.

Додатковий імпортний збір

Проект Закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року, зареєстрований Верховною Радою України за номером 1562, прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.

Законопроект, зокрема, встановлює тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткового імпортного збору за такими ставками:

 • 10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1—24 товарних групах згідно із УКТЗЕД (харчові продукти, живі тварини, дерева та рослини, зернові продукти, насіння, жири та олії, алкогольні напої та тютюн, тощо);
 • 5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25—97 товарних групах згідно із УКТЗЕД (товари промислової групи, непродовольча сировина, автомобілі, фармацевтична продукція, тощо);
 • 10 відсотків для товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами та підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України (товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, а також товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, у міжнародних експрес-відправленнях, або у несупроводжуваному багажі).

Передбачено, що додатковий імпортний збір не буде застосовуватись до імпорту життєво необхідних товарів, а саме нафти, газу, вугілля, бензину та дизпалива, безоплатно наданих товарів в рамках міжнародних угод та деяких інших товарів.

Податковий компроміс

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу, зареєстрований Верховною Радою України за номером 1071-д, прийнятий Верховною Радою України 25 грудня 2014 року.

Законопроектом пропонується такі основні зміни:

 • можливість подання платниками податків за добровільним рішенням уточнених розрахунків податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року зі сплатою 5% штрафу від суми задекларованих або визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових зобов’язань;
 • звільнення платників податків від адміністративної та кримінальної відповідальності, а також можливості застосування процедури примирення сторін в рамках адміністративного судочинства при застосуванні податкового компромісу.