Het ziekenhuis Bernhoven in Uden en Oss geeft werknemers de mogelijkheid obligaties aan te kopen en hierdoor indirect ‘mede-eigenaar’ van het ziekenhuis te worden. Vanaf 2019 kunnen ook omwonenden obligaties verkrijgen. Het ziekenhuis hoopt zo de betrokkenheid van personeel en patiënten te vergroten, zo blijkt uit het persbericht.

Het ziekenhuis heeft een bancaire lening uitstaan van EUR 100 miljoen. Wanneer de obligatie-uitgifte succesvol is, zal van deze bancaire lening een bedrag tot EUR 20 miljoen direct worden afgelost. De obligatie is een langlopende lening aan het ziekenhuis waarop een jaarlijkse rente van 4% wordt uitgekeerd. Anticiperend op het wetsvoorstel omtrent winstuitkering in de zorg, heeft het ziekenhuis gekozen voor converteerbare obligaties. Deze kunnen omgezet (geconverteerd) worden naar aandelen in het kapitaal van het ziekenhuis, hetgeen aantrekkelijk wordt indien er dividend (winst) kan worden uitgekeerd. Indien het wetsvoorstel binnen 10 jaar geen doorgang vindt, is beoogd dat de lening wordt afgelost en de participanten de inleg op de obligatie terugbetaald krijgen.

De aankoop van een (converteerbare) obligatie kan vanaf EUR 500. Daarnaast krijgen medewerkers elk jaar een gratificatie in de vorm van een converteerbare obligatie van EUR 100. Daarnaast kunnen de participanten via een stichting in overleg treden met het ziekenhuis. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers en patiënten, aldus het ziekenhuis.

Deze constructie is ons inziens uniek in Nederland, maar het is niet de eerste keer dat een ziekenhuis gebruik maakt van een alternatieve financieringsvorm. In 2015 heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis de (ver)nieuwbouw van haar locatie in Vlissingen deels gefinancierd door middel van crowdfunding. In 2017 heeft het Amphia Ziekenhuis in Breda een financiering van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (ook wel bekend als het Juncker-plan) aangetrokken.